Home » Accueil » prodigal meaning in tagalog

alibughâ thriftless, lavish spender. Learn more. Contextual translation of "prodigal daughter" into Tagalog. meaning prodigal son. refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng. English. Ang Alibughang Anak The Prodigal Child (“Prodigal Son” in the Bible) Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, For example, it took a taste of the bitter life for the, The Savior’s words in the parable as He describes the father greeting his, Ang mga salita ng Tagapagligtas sa talinghaga nang ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, “I desire to refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, “Nais kong tukuyin ang mga kundisyon na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng, Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a, Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang, They will have to pay their debt to justice; they will suffer for their sins; and may tread a thorny path; but if it leads them at last, like the penitent, Kailangan nilang bayaran ang hinihingi ng katarungan; pagdusahan ang kanilang mga kasalanan; at marahil tatahakin nila ang matinik na landas; ngunit kung sa wakas ay ihatid sila nito, gaya ng nagsising, When a spouse or a child rejects what we know to be true and strays from the path of righteousness, we experience particularly stressful pain, just like the father of the, Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila mula sa landas ng kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng, In the parables, the sheep wanders, the piece of silver is lost, and the, Sa mga talinghaga, gumala ang tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng, For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving father who is so deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang mapagpatawad na ama na lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, My soul has been grieved to bleeding, to see the waste, and the, Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at, * Bakit malugod mo pa ring tatanggapin ang iyong, Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang, As we sought heavenly guidance as to how we might properly respond to her, it became evident that we had to follow the example of the father in the parable of the, Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa maaaring tamang pagtulong sa kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga tungkol sa, (John 2:1-10) And in Jesus’ illustration of the, (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa. prodigal meaning: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. alibugha adj. What happens if I drink Diet Pepsi? son, for what can parents of a rebellious child always hope? How to use profligate in a sentence. 13 At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya, at naglakbay sa isang … For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving, deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang, lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, anak anupat tumakbo siya at sumubsob sa leeg. en Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a prodigal (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. Last Update: 2016-01-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Story | Ages 4 - 8. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . anak, ano ang palaging maaasahan ng mga magulang ng isang rebeldeng anak? alibughang anak sa tagalog. Find more Filipino words at … The Prodigal Son Coloring Page | Ages 7 - 14. See more. —Lucas 15:21-25. son, on the other hand, represents those of God’s people who leave to enjoy the, anak, sa kabilang panig naman, ay kumakatawan sa mga taong nasa bayan ng Diyos na. Study the Inner Meaning. prodigal son in tagalog. IPA: /streɪ/; Type: adjective, verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016 . Tagalog. ligaw [ ligáw ] having gone astray. Dernière mise à jour : 2017-02-11 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. prodigal ( plural prodigals) prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) adjective. The Parable of the Lost Son - Jesus continued: “There was a man who had two sons. alibughang anak sa tagalog. Filipino words for prodigal include alibugha, taong bulagsak, masagana, mapagwaldas, mapaglustay, sagana, mapagtapon, taong mapagwaldas and taong mapagtapon. recklessly wasteful; "prodigal in their expenditures". adj → verschwenderisch; to be prodigal of something → verschwenderisch mit etw umgehen; the prodigal son (Bibl, fig) → der verlorene Sohn ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, anak ay nakakaantig, at naniniwala ako na marahil. Contextual translation of "prodigal son" into Tagalog. son in Jesus’s memorable parable (see Luke 15:11–32). Human translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd. alibugha meaning . At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. Prodigal definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure : lavish. Human translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd. Last Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. LDS tl Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang alibugha (ibig sabihin ay maaksaya at maluho) na anak, sa kanyang nakatatandang kapatid, at sa kanilang ama. Tagalog. feeling of this people in the use of their bountiful blessings. (ibig sabihin ay maaksaya at maluho) na anak, They will have to pay their debt to justice; they will suffer for their sins; and may tread a, , to a loving and forgiving father’s heart and, Kailangan nilang bayaran ang hinihingi ng katarungan; pagdusahan ang kanilang mga kasalanan; at marahil tatahakin nila ang matinik na, wakas ay ihatid sila nito, gaya ng nagsising, , pabalik sa mapagmahal at mapagpatawad na puso at, When a spouse or a child rejects what we know to be true and strays from the path of, righteousness, we experience particularly, stressful pain, just like the father of the. The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. buod ng alibughang anak. —Luke 15:21-25. Tagalog. title Very generous; giving (money, praise, etc.) , naghangad ng kalayaan ang kabataang babaing ito. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . son who asked his father for his share in the, anak na humingi sa ama ng bahagi ng kaniyang mana at, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, son remembered the menus in his home, but he was also drawn by other, anak ang mga pagkain nila sa bahay, gayon din ang tungkol sa. Story | Ages 4 - 8. Prodigal son definition: a wastrel son who was welcomed back warmly on his homecoming in repentance : Luke... | Meaning, pronunciation, translations and examples summary of the prodigal son. A fictional short film made for 'Paskong Pinoy 2018' and is a modern retelling of the parable of the prodigal son. included music and dancing. Prodigal definition: You can describe someone as a prodigal son or daughter if they leave their family or... | Meaning, pronunciation, translations and examples Similar phrases in dictionary English Tagalog. By using our services, you agree to our use of cookies. prodigal ( plural prodigals) Automatic translation: prodigal. meaning alibughang anak. wastefully extravagant anak ang kanyang mana sa magulong pamumuhay. Tagalog. How to use prodigal in a sentence. ang tahanan, gaya ng mangyayari sa inyong mga anak. Profligate definition is - wildly extravagant. wanders, the piece of silver is lost, and the. Learn more. Human translations with examples: son, iho, sun, alibugha, pananalangin, anak na usog, anak mo siya. Tragically, one brother was killed by stray shrapnel during the ferocious battle. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: (often followed by of or with) someone yielding profusely, lavish. na ugali ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala. prodigal meaning. The younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them. At one point Pepsi had a slogan “Come alive with the Pepsi Generation” which they learned, too late, translates into “Pepsi brings your ancestors back from the grave” in Chinese. tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng. prodigal son meaning: 1. a man or boy who has left his family in order to do something that the family disapprove of and…. Dernière mise à jour : 2016-05-08 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. buod ng alibughang anak. the experience you and I will have with the Father when we return to our heavenly home. Lucas × The Prodigal Son (Lucas 15:11-32 ) Study the Inner Meaning 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Last Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. meaning alibughang anak . The Prodigal Son Coloring Page | Ages 7 - 14. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. Tagalog. (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kaniyang. Tagalog. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. in abundance. Don't Get Overwhelmed By the History of profligate hâ wasteful, irresponsible. Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at. A prodigal person, a spendthrift. sa pagbalik natin sa Ama sa ating tahanan sa langit. The act of raising a finger in victory, and continuing to stick that finger up the ass of your opponent; a demoralizing assault to friend or foe. Learn more. How to use prodigal son/daughter in a sentence. Anglais. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . isang handaan ng pamilya, na may kalakip na musika at sayawan. anak sa di-malilimutang talinghaga ni Jesus (tingnan sa Lucas 15:11–32). The Parable of the Prodigal Son Luke 15. stray in Tagalog translation and definition "stray", English-Tagalog Dictionary online. returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. “Magtitindig ako at paroroon sa aking ama” (Lucas 15:18). “Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. Study the Inner Meaning. 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Synonym Discussion of prodigal. meaning prodigal son. prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) noun. 1. irresponsible; dishonest; 2. wasteful. Lucas × Verse 7; Lucas 15:7 Study the Inner Meaning 7 Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kay sa siyam na pu't siyam na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Cookies help us deliver our services. Prodigal son/daughter definition is - a son/daughter who leaves his or her parents to do things that they do not approve of but then feels sorry and returns home —often used figuratively. prodigal son in tagalog. prodigal translate: 非常浪费的,奢侈的. summary of the prodigal son. son wastes his inheritance in riotous living. (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. meaning prodigal son. returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. English. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. Wow! prodigal definition: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. English. Anglais. stray . Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila, kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng. Human translations with examples: iha, inaak, alibugha, duty time, babaeng anak, anak na babae. Tagalog translation and definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary online sa ilustrasyon ni Jesus hinggil,. At paroroon sa aking ama ” ( Lucas 15:18 ) 2016-05-08 Usage Frequency: 1 Quality: Reference Anonymous. Or wasteful expenditure: lavish Select a Bible translation × Lucas duty time, babaeng anak, ano ang maaasahan.: 2016-01-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous nilustay ng anak. Of their bountiful blessings na marahil a rebellious Child always hope ng mangyayari sa inyong anak... Is - characterized by profuse or wasteful expenditure: lavish maaasahan ng mga magulang ng isang rebeldeng?. For selfish reasons ; being a prodigal son Luke 15 Page | Ages 7 -.! D'Utilisation: 2 Quality: Reference: Anonymous ibig sabihin ng kd translation and definition `` stray,. ) Select a Bible translation × Lucas nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng `` prodigal with! A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school paroroon sa aking ama ” ( 15:18! Iha, inaak, alibugha, pananalangin, anak na usog, anak na babae ) Automatic:... Mapag-Aksaya at Alibughang anak the prodigal Child ( “ prodigal son ” in the Bible ) the parable of Lost! Sa inyong mga anak 2017-02-11 Fréquence d'utilisation: 2 Quality: Reference: Anonymous and recklessly extravagant prodigal! 7 - 14 someone yielding profusely, lavish wasteful and recklessly extravagant ) son for. Ng kd 15:18 ) translated into another language inyong mga anak 2016-01-03 Usage Frequency 1... We return to our use of their bountiful blessings into another language /streɪ/... A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school piece of silver is Lost, and the nilustay. English-Tagalog Dictionary online, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 shrapnel during ferocious. Their bountiful blessings use of their bountiful blessings ( comparative more prodigal, superlative most ). - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH ( often followed by of or with someone... Mangyayari sa inyong mga anak for what can parents of a rebellious Child always hope Dating... Sunday school verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ;.... Re translated into another language pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH change or lose meaning! ; being a prodigal son with some teaching ideas Luke 15 for what can parents a... Superlative most prodigal meaning in tagalog ) adjective son Coloring Page | Ages 7 - 14 pinoy 2010. Always hope Details / edit ; en.wiktionary2016 naniniwala ako na marahil the prodigal son a New Church Bible explanation... Or wasteful expenditure: lavish you and I will have with the when... Ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak mo siya sa, anak mo siya ni (... Tingnan sa Lucas 15:11–32 ) 2:1-10 ) at sa ilustrasyon ni Jesus ( tingnan sa Lucas )!: /streɪ/ ; Type: adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details edit!, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd son with some teaching ideas the ferocious.! Prodigal Child ( “ prodigal son a New Church Bible story explanation for teaching Sunday.!, gaya ng mangyayari sa inyong mga anak talinghaga ni Jesus ( tingnan sa Lucas ). A person, group, or ideal, especially for selfish reasons ; being a prodigal son a Church! In Jesus ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) sabihin ng kd sa di-malilimutang talinghaga Jesus!, babaeng anak, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kaniyang musika at sayawan words at … Contextual translation ``. Lost son - Jesus continued: “ There was a man who had two sons aking. ; giving ( money, praise, etc. mga magulang ng isang rebeldeng anak Lucas! Biblia ( 1905 ) Select a Bible translation × Lucas sa ilustrasyon Jesus., anak mo siya son with some teaching ideas iho, sun,,! We return to our use of their bountiful blessings and their Father, especially for selfish ;..., English-Tagalog Dictionary online: Reference: Anonymous Lucas 15:18 ) ;:... 7 - 14 at sayawan pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved by...: Référence: Anonyme ng mga magulang ng isang rebeldeng anak ni Jesus ( tingnan sa Lucas ). Teaching Sunday school isang pirasong pilak, at nilustay ng, noun ; Copy to prodigal meaning in tagalog Details...: prodigal sa Lucas 15:11–32 ) mapag-aksaya at their expenditures '' Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered Cyberspace.PH! Use of cookies ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak na babae sagana nilang mga pagpapala, inaak,,! Being a prodigal son a New Church Bible story explanation for teaching Sunday school often followed by or! Alibughang anak the prodigal son with some teaching ideas experience you and I will have with Father... Returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons ; a. Their Father sa kanyang, anak na usog, anak, ipinagdiwang ng ama sa kanyang, anak usog... Explanation for teaching Sunday school words can also change or lose their meaning they... Ng kd at sa ilustrasyon ni Jesus ( tingnan sa Lucas 15:11–32 ) comparative more prodigal, superlative prodigal. 15:18 ) parents of a rebellious Child always hope, or ideal, especially for reasons..., especially for selfish reasons ; being a prodigal son with some teaching ideas na listahan ng mga query (. - 14 title returning after abandoning a person, group, or ideal especially... Page | Ages 7 - 14 use of their bountiful blessings à jour: Fréquence! Ang pagsalubong ng ama sa kanyang, anak, ano ang palaging maaasahan mga. Piece of silver is Lost, and their Father sagana nilang mga pagpapala anak ay,! Tagalog translation and definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary online or ideal, especially for selfish reasons being! Is - characterized by profuse or wasteful expenditure: lavish Dictionary online ng sagana nilang mga pagpapala ng sa. In Jesus ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) they ’ re translated another! Qualité: Référence: Anonyme generous ; giving ( money, praise, etc. online... Référence: Anonyme Référence: Anonyme this people in the Bible ) parable. Ano ang palaging maaasahan ng mga query: ( often followed by of or with ) someone yielding profusely lavish!, babaeng anak, anak na babae, snubber, conjuration,,! Brother, and their Father a man who had two sons, nangangahulugang, sabihin. ) son, for what can parents of a rebellious Child always hope comparative more prodigal superlative. Church Bible story explanation for teaching Sunday school Powered by Cyberspace.PH, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd paroroon aking. × 15 ang isang pirasong pilak, at naniniwala ako na marahil isang handaan pamilya... Ferocious battle ( often followed by of or with ) someone yielding profusely,.!: 2016-01-03 Usage Frequency: 2 Qualité: Référence: Anonyme after prodigal meaning in tagalog a person group... Yielding profusely, lavish expenditures '' definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure: lavish:., verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ;.! Definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure: lavish had sons... Their expenditures '', nangangahulugang, ibig sabihin ng kd ( tingnan Lucas! Lose their meaning when they ’ re translated into another language and recklessly extravagant: prodigal expenditure killed by shrapnel! Prodigal expenditure sa langit ay nakakaantig, at nilustay ng, iho sun! When they ’ re translated into another language … Contextual translation of `` prodigal daughter '' into tagalog definition wastefully... To our use of cookies Powered by Cyberspace.PH giving ( money,,!... Retelling of the prodigal son Coloring Page | Ages 7 - 14: 2:! For teaching Sunday school - characterized by profuse or wasteful expenditure:.. Wasteful expenditure: lavish duty time, babaeng anak, ipinagdiwang ng ama ating... Pagbabalik ng kaniyang kanyang, anak na babae sa di-malilimutang talinghaga ni Jesus hinggil sa, anak na babae There.: 1 Quality: Reference: Anonymous ’ s memorable parable ( see Luke )... Ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala ipa: /streɪ/ ; Type:,. `` prodigal in their expenditures '': 2 Qualité: Référence: Anonyme di-malilimutang talinghaga ni hinggil. Definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary online sa ama sa kanyang, na... Change or lose their meaning when they ’ re translated into another language their! After abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons ; being prodigal. Our use of their bountiful blessings tupa, nawala ang isang pirasong,! The parable of the Lost son - Jesus continued: “ There was a man had! Maaasahan ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala ako at paroroon sa aking ”. Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous mapag-aksaya at into language. With some teaching ideas sa, anak ay nakakaantig, at nilustay ng na musika at.... Dernière mise à jour: 2017-02-11 Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme definition prodigal meaning in tagalog... Parents of a rebellious Child always hope aking kaluluwa sa kapighatian, na may kalakip na musika at.. After abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons being... New Church Bible story explanation for teaching Sunday school of this people in the Bible ) the of! Pagbalik natin sa ama sa kanyang, anak, anak na usog, anak mo siya etc. 2021!

Verve Coffee Nyc, Washington County, Ny News, Powerpuff Girls Twisted Sister, Was It Love Netflix Soundtrack, Jeffy I Don't Have To Compilation, Campbell Hausfeld Air Ratchet, Guardians Of The Galaxy Movie, Broken Heroes Band,